Közösen dolgozunk Parádon és Héhalomban

TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0128

Kezdőoldal

A diákok és a pedagógusok által kiválasztott és közösen felépített projekt tartalma

 

A közös megbeszélésen több téma is napirendre került, melyekben a tanulók szívesen vennének részt. Ezek közös összegzése nyomán jött létre „Az én világom” című projekt terve. A témakörök kacsolódnak egymáshoz és felépítésükben folyamatosan bővülnek.

 1. A kezdet az „Én” (külső-belső jellemzők, adottságok, képességek, társas kapcsolatok, kommunikáció, viselkedés, érdeklődés). 
 2. Majd a „Családom” (tagjai, szülők-nagyszülők-dédszülők élete, öltözködése, étkezése, munkája, családfa, értékek, hagyományok) altémakör következik. 
 3. A projekt ezt követő részében foglalkoznánk „Iskolám” címmel (sikeres tantárgyak, kudarcok a tanulásban, a tanulás tanulása, motiváció, pályaorientáció) mindennapos elfoglaltságunk helyszínével. 
 4. Feltérképezzük „Községünk”-et (története, hagyományok – Tájház - és lehetőségek –Mindenki Háza -, népzene, néptánc, kézművesség). 
 5. Megismerjük „Az engem körülvevő világ”-ot (természeti és épített értékek Dél-Nógrádban, természetjárás, irodalmi és történelmi emlékhelyek, múzeumok).
 • A projekt során építünk a tanulók érdeklődésére, szükségleteire és a közös tevékenységére.
 • Egyéni, páros és kiscsoportos munkát egyaránt alkalmazunk,
 • Építünk a tanulók meglévő tudására, tapasztalataira a megvalósítás során.
 • Figyelembe vesszük a projekt módszer adta lehetőségeket: a résztvevők nagyfokú szabadságát, önállóságát.
 • Kilépünk a hagyományos időbeosztásból és a tantárgyi keretekből.
 • A projekt megvalósítása során a hangsúly az együttes munkálkodáson, egymás segítésén, elfogadásán, a kommunikációs készségek, technikák elsajátításán van.

 

 

Fenntartási időszak beszámolói